Nezařazené

Podnikání ze zahraničí ochrání i Váš majetek

Důvodů, proč chránit své soukromí nebo tajit svůj majetek, může být nepřeberné množství. V České republice je tato ochrana velmi složitá, jelikož existuje spousta rejstříků, které jsou veřejné, a může tedy do nich nahlížet kdokoliv. Pokud se Vám tato praxe nelíbí, pak existuje zajímavá možnost, jak utajit nejenom podnikání, ale také skutečné vlastníky movitého i nemovitého majetku. Touto možností je offshore společnost.

Ochrana nejenom před věřiteli

Offshore společnost nabízí svým zakladatelům a majitelům jistotu, že jejich podnikání a také majetek, který do firmy vloží, zůstanou „ukryty“ před zraky všech, kteří by chtěli pátrat jak po soukromí, tak i po majetkových poměrech dotyčného majitele firmy. O existenci firmy a majetku do ní vloženém totiž budete vědět jen Vy – tedy majitel firmy. Další orgány, které podnik registrují a evidují, mají povinnost mlčenlivosti.