Nezařazené

Pradávná tradice

Ačkoliv si to v drtivé většině nikdo z nás neuvědomuje, mnohé naše činnosti jsou jen variacemi na prastaré vzorce chování našich předků již dávno v době kamenné. Odedávna se odehrávaly magické obřady za použití speciálních tanečních oděvů, převleků, nebo později jen tzv. krojů. Tato tradice se potom v čase někdy více, někdy méně proměňovala. Nakonec se původní magické rituály díky komerčním aktivitám a změnám kulturně sociálních podmínek, vlivem proměn náboženských představ a díky dalším vlivům, způsobujícím vytrácení se tradic, změnily na pouhé obecně dodržované „svátky“, případně tradiční akce, při nichž je „zvykem“ bezděčně napodobovat prehistorické rituály.

Pračlověk v nás

Tak se událo, že se stále ještě převlékáme, měníme identity, měníme se už nikoliv v předmět například lovu, http://www.saveafricananimals.org/ochrana-zvirat/hrozby-pro-zvirata/trofejni-sportovni-lov/opravdu-lovi-pro-trofeje